top of page
Anchor 3
ROUŤÁCI SOBĚ - PODPORA FESTIVALU
Jsme velmi poctěni mimořádným úspěchem Evropského festivalu Route 66, který jsme pořádali poprvé v roce 2018. A právě tato pozitivní odezva nás vedla k rozhodnutí založit v České republice velkou "rouťáckou" festivalovou tradici.
Kromě této již zmiňované pocty pociťujeme zároveň velký závazek.


Chtěli bychom, aby největší evropské setkání všech milovníků nejslavnější silnice světa bylo důkazem toho, že Route 66 má v České republice  velkou tradici a že dokážeme mezinárodní oslavu šestašedesátky připravit na té nejvyšší úrovni.
Jsme si vědomi obtíží, které uspořádání takovéto speciální akce přináší.
Náš rozpočet je velmi střízlivý, nicméně se bez přispění sponzorů a rouťácké komunity přirozeně neobejdeme.
A z tohoto důvodu si dovolujeme oslovit všechny fanoušky, přátele a kamarády s výzvou na podporu při finančním zajištění festivalu:
 
POMOZTE FINANCOVAT EVROPSKÝ FESTIVAL ROUTE 66!

POKUD VĚNUJETE VE PROSPĚCH FESTIVALU ALESPOŇ 1.190 Kč (49 Eur), ZÍSKÁTE NA JEHO KONÁNÍ HEZKOU VZPOMÍNKU:

 
  • vaše jméno se objeví na oficiální webové stránce WWW.ROUTE66FESTIVAL.EU v rubrice ROUŤÁCI SOBĚ
  • vaše jméno uvedeme ve speciálním programovém bulletinu festivalu
  • zhotovíme pro vás exkluzivní plechovou cedulku s uvedením vašeho jména jako podporovatele festivalu

Číslo účtu:
CZ - 1112341023/3030 (Airbank)
SK - IBAN SK4575000000004010815279 (CEKOSKBX)

PRO FANOUŠKY ROUTE 66 – PODNIKATELE máme v souvislosti s festivalem speciální reklamní nabídku.
Zviditelněte svoji firmu mezi fanoušky Route 66 i mezi širokou veřejností!

 
  • logo vaší firmy zveřejníme  na oficiální webové stránce WWW.ROUTE66FESTIVAL.EU v rubrice ROUŤÁCI SOBĚ
  • logo vaší firmy umístíme do tiskových materiálů festivalu
  • odvysíláme rozhlasové spoty s vyjmenováním firmy v programu Radia 66
  • zajistíme propagaci firmy v místě konání festivalu
  • zhotovíme pro vaši firmu exkluzivní plechovou tabuli s uvedením jména firmy jako oficiálního partnera festivalu

Pro podrobný projekt firemní podpory Mezinárodního festivalu Route 66 kontaktujte, prosím, Evu Juráskovou na e-mailu eva@r66.cz nebo na telefonu +420-777-234600.

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU! 
cedulka_festival.jpg
PROGRAM
MÍSTO KONÁNÍ
PARTNEŘI
bottom of page