Místo konání: Zlín, Baťův institut | Venue: Zlin

Vzhledem k tomu, že Česká asociace Route 66 sídlí ve Zlíně, rozhodli jsme se festival uspořádat znovu právě zde, a to v termínu 7. – 8. 8. 2020.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek nám pro konání festivalu poskytl veškeré prostory Baťova institutu, jež je naprosto ideálním místem pro významnou mezinárodní událost. Baťův institut se nachází v bývalém areálu firmy Baťa. Jedná se o dvě nádherně zrekonstruované tovární budovy 14 a 15, určené pro konání velkých akcí. K dispozici je několik plně vybavených sálů pro přednášky, přehlídky, semináře atd. a velká kavárna s pódiem. Mezi budovami se rozkládá velké prostranství, takzvaná „Platforma“, která je ideálním místem pro konání outdoorové části festivalu, čili koncertů, prezentací, přehlídek a tak dále. Zlín nabízí velkou škálu ubytovacích možností, většinou pěšky dosažitelných z místa konání

Due to the fact that the Czech Association Route 66 is based in Zlín we decided to organize the festival here in the 7th - 8th August 2020.

Mr. Jiří Čunek, the head of the Zlín Region, provided us with all the premises of the Baťa Institute for the festival that is an ideal place for a major international event.

The Bata Institute is located in the former premises of Baťa. These are two beautifully renovated factory buildings 14 and 15 that are designed for large events. There are several fully equipped halls for lectures, parades, seminars, etc. and a large café with a stage.

Among the buildings there is a large space, the so-called "Platform", which is the ideal venue for the outdoor part of the festival, concerts, presentations, shows and so on.

Zlín offers a wide range of accommodation options that are mostly on foot from the venue.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle